Deníky Fotoalba Recepty Bazar Vzkazy
   Hlavní stránka deníků 

Patří do deníku

(prohlížení deníku - Horoskopy) Předcházející článek>>

trocha numerologie

Autor: cerven05 , 25.4.2005

Př. výpočtu:31.5.2005
3+1+5+2+5=16
1+6=7 - 7 je životní číslo - výklad viz dole...


Životní číslo

1 Životní číslo jedna má jako vládnoucí planetu Slunce, které tyto lidi obdařuje nezávislou povahou a zvídavou myslí. Získávají daleko víc svým vlastním přičiněním než pomocí druhých. Mají výrazné vůdcovské kvality. Ve vztahu se často prosazují a komandují. Když se prosadí, nikdy se neohlíží zpět. Dokud se nenaučí stát pevně na nohou nedokáží ve svém životě najít rovnováhu. Životní číslo jedna je číslem odvahy, vynalézavosti, inspirace a síly vůle.
2 Vládcem čísla dvě je Měsíc, lidé s tímto životním číslem dvě jsou snášenliví, laskaví, a mají velkou intuici. Lépe se cítí v postavení, kde se mohou o někoho opřít, protože jsou radši, když se nemusí v životě rozhodovat sami. Jsou taktní, ohleduplní a spolehliví, raději přenechávají vedoucí pozice jiným. Po celý život se budou snažit se na vše dívat ze dvou stran, mají nadání smiřovat lidi, protože intuitivně cítí, co je spojuje. Často se nesnadno rozhodují, ale v urovnávání sporů mezi jinými jsou naprosto nedostižní. Je pro ně důležitý vnitřní klid. Špatně se vyrovnávají se stresem, jsou pak roztržití a nervózní.
3 Jupiter vládne číslu tři, dává lidem činorodou mysl, možnost seberealizace. Jsou buď tvořiví s bohatou představivostí, nebo vysoce inteligentní. Vždy se snaží být v kontaktu s jinými lidmi, spolupracovat s nimi, využívat své i jejich energie k tomu, aby probudil a oživil představivost všech kolem sebe. Jsou družní s osobním kouzlem a životní jiskrou. Potřebují komunikaci, milují podněty, které jim přináší živý rozhovor. Rádi se smějí, mají smysl pro humor a dovedou být vtipný. Bývají velmi kritičtí vůči problémům druhých. Snaží se vyhýbat samotě. Pokud mají produktivně pracovat potřebují se pohybovat z místa na místo a bez zábran se projevovat. Často se jim lépe pracuje pod vlivem stresu, z něhož čerpají nápady. Také se osvědčuje jejich spolupráce ve dvojici, kdy získávají podněty jeden od druhého. V jednotvárném prostředí ochabují a ztrácí elán.
4 Vládnoucí planeta Uran tvoří lidi praktické, konzervativní, spolehlivé. Vyhovují jim pravidelná, uspořádaná, zaběhnutá činnost. Jsou to lidé střízliví s nechutí ke změnám - často vidí život černobíle. Mají rádi, když jsou výsledky jejich práce viditelné a jistotu čerpají z věcí, které mohou vidět a ohmatat si. Jsou nesmírně pracovití, často fyzicky velmi nadaní. Dávají přednost povoláním, kde mohou uplatnit svou fyzickou sílu a obratnost. Může je přitahovat povolání s uniformou. Libují si v jistotě spořádaného, ukázněného života. Všechno prožívají velmi hluboce a mívají sklon obracet duševní napětí dovnitř. Chybí jim sebejistota, potřebují pochvalu. Nejistota je může dohnat k vybudování čtvercového rámce /zdi/, bojí se pustit si druhého příliš k tělu ve snaze vyhnout se citovým zraněním. Jestliže jim již někdy někdo ublížil, mají napříště strach.
5 Vládnoucí planeta Merkur dává lidem se životním číslem pět touhu se osvobodit od všech pravidel a předpisů, které je nějak svazují. Až příliš často se tito lidé snaží najít svobodu v tom, že uhýbají před vnějšími vlivy a odvracejí se zády přávě k těm situacím a lidem, od nichž by se mohli naučit nejvíce. Správný přístup ke svobodě neznamená zbavit se všech omezení, ale využít těchto omezení a ovládnou je. Pětka je nositelem jemnosti, moudrosti, laskavosti, intuice, rozhledu, pohotovosti a štěstí. Má schopnost logického a racionálního myšlení a systematického jednání.
6 Šestka představuje tvořivost, harmonii a lásku, její vibrace však v sobě nese i prvek pokušení. Číslo šest náleží planetě Venuši, která je patronkou lásky a harmonie. Venuše je nejvyšší bohyní plodnosti a plození - smyslné stránky lidské povahy. Jsou jí připisovány ušlechtilé stránky smyslnosti: romantika, krása, vášeň, rozkoš, krásná umění, láska k hudbě, poezie a tanec. Venuše lidem svého znamení propůjčuje činorodou, umělecky zaměřenou, smyslnou a vášnivou povahu i krásnou, souměrnou, půvabné utvářenou a atraktivní postavu.
7 Číslo sedm je pod vládou planety Neptun, jeho vliv připomíná skutečný oceán, neboť vidíme povrchové vody, ale co se skrývá v jeho hlouby, to ví jen on sám. Neptun je planetou duchovních vášní. Symbolizuje vyšší duchovní život, fantazii, podvědomí a skon k mystice. Nejvýraznější vlastností lidí s životním číslem sedm je jejich léčitelské nadání v duchovní, emocionální i fyzické rovině. Mají v sobě nevyčerpatelnou zásobu soucitu a pochopení pro druhé, často kombinovanou s velkým účastenstvím a přirozenou moudrostí.
8 Číslo osm vibruje s planetou Saturn. Ten reprezentuje moudrost, učení pomocí zkušenosti, stabilitu, trpělivost, zodpovědnost, zároveň také opatrnost, sebekontrolu. Saturn, řecky zvaný Kronos, je vládce času, představuje vše, co v sobě nese nějaké omezení. Saturnská moudrost spočívá ve schopnosti zastavit se, zkoncentrovat a přehlédnout dosavadní cestu. Osmička je číslem rovnováhy a karmy, zákonu příčiny a následku. Představuje rovnováhu, kterou je třeba udržet mezi fyzickým světem dole a duchovním světem nahoře, dvěma světy, které se vzájemně ovlivňují.
9 Devítka se interpretuje jako moudrost a zodpovědnost, její vibrace představují závěr a ponaučení, jež jsou posledními v sérii poznatků. Lidé s životním číslem devět v sobě zahrnují i vlastnosti všech ostatních čísel. Mají možnost mobilizovat všechny zkušenosti, aby pomohli sobě i jiným porozumět životu. Nejdůležitější hodnoty jsou láska, pravda, přátelství. Mnohdy se stává, že si neuvědomují hloubku své moudrosti, účasti a porozumění, dokud se neobrátí k druhým a nenabídnou jim své přispění.
11 Životní číslo jedenáct by se dalo definovat jako citlivost, tvořivost, intuice. Dokáže chápat a oceňovat krásu ve všem, co uvidí a oč zavadí. Čím je citlivější, tím je zranitelnější a lidé ho mnohdy využívají. V životě dostane vícekrát bolestivě za vyučenou. Má potíže rozlišit skutečnost od toho, co si pouze namlouvá. Dává přílišný průchod své představivosti, tím pádem může snadno způsobit nedorozumění, protože si vždy představuje to nejhorší. Občas se stává příliš složitým a málokdo mu rozumí. Nemá vůdcovské schopnosti a ve stresových situacích nepracuje dobře.

Oznámkujte článek (jako ve škole)!
1 2 3 4 5
výborný nedostatečný
Zobrazeno doposud 4279 x.
Technická podpora: na této adrese. (C) 1999-2011 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.