Deníky Fotoalba Recepty Vzkazy
   Hlavní stránka deníků 

Deník - Horoskopy


 Články 110 z 21 [Dalších 11 >>] 
 trocha numerologie- Horoskopy

Př. výpočtu:31.5.2005
3+1+5+2+5=16
1+6=7 - 7 je životní číslo - výklad viz dole...

Životní číslo

1 Životní číslo jedna má jako vládnoucí planetu Slunce, které tyto lidi obdařuje nezávislou povahou a zvídavou myslí. Získávají daleko víc svým vlastním přičiněním než pomocí druhých. Mají výrazné vůdcovské kvality. Ve vztahu se často prosazují a komandují. Když se prosadí, nikdy se neohlíží zpět. Dokud se nenaučí stát pevně na nohou nedokáží ve svém životě najít rovnováhu. Životní číslo jedna je číslem odvahy, vynalézavosti, inspirace a síly vůle.
2 Vládcem čísla dvě je Měsíc, lidé s tímto životním číslem dvě jsou snášenliví, laskaví, a mají velkou intuici. Lépe se cítí v postavení, kde se mohou o někoho opřít, protože jsou radši, když se nemusí v životě rozhodovat sami. Jsou taktní, ohleduplní a spolehliví, raději přenechávají vedoucí pozice jiným. Po celý život se budou snažit se na vše dívat ze dvou stran, mají nadání smiřovat lidi, protože intuitivně cítí, co je spojuje. Často se nesnadno rozhodují, ale v urovnávání sporů mezi jinými jsou naprosto nedostižní. Je pro ně důležitý vnitřní klid. Špatně se vyrovnávají se stresem, jsou pak roztržití a nervózní.
3 Jupiter vládne číslu tři, dává lidem činorodou mysl, možnost seberealizace. Jsou buď tvořiví s bohatou představivostí, nebo vysoce inteligentní. Vždy se snaží být v kontaktu s jinými lidmi, spolupracovat s nimi, využívat své i jejich energie k tomu, aby probudil a oživil představivost všech kolem sebe. Jsou družní s osobním kouzlem a životní jiskrou. Potřebují komunikaci, milují podněty, které jim přináší živý rozhovor. Rádi se smějí, mají smysl pro humor a dovedou být vtipný. Bývají velmi kritičtí vůči problémům druhých. Snaží se vyhýbat samotě. Pokud mají produktivně pracovat potřebují se pohybovat z místa na místo a bez zábran se projevovat. Často se jim lépe pracuje pod vlivem stresu, z něhož čerpají nápady. Také se osvědčuje jejich spolupráce ve dvojici, kdy získávají podněty jeden od druhého. V jednotvárném prostředí ochabují a ztrácí elán.
4 Vládnoucí planeta Uran tvoří lidi praktické, konzervativní, spolehlivé. Vyhovují jim pravidelná, uspořádaná, zaběhnutá činnost. Jsou to lidé střízliví s nechutí ke změnám - často vidí život černobíle. Mají rádi, když jsou výsledky jejich práce viditelné a jistotu čerpají z věcí, které mohou vidět a ohmatat si. Jsou nesmírně pracovití, často fyzicky velmi nadaní. Dávají přednost povoláním, kde mohou uplatnit svou fyzickou sílu a obratnost. Může je přitahovat povolání s uniformou. Libují si v jistotě spořádaného, ukázněného života. Všechno prožívají velmi hluboce a mívají sklon obracet duševní napětí dovnitř. Chybí jim sebejistota, potřebují pochvalu. Nejistota je může dohnat k vybudování čtvercového rámce /zdi/, bojí se pustit si druhého příliš k tělu ve snaze vyhnout se citovým zraněním. Jestliže jim již někdy někdo ublížil, mají napříště strach.
5 Vládnoucí planeta Merkur dává lidem se životním číslem pět touhu se osvobodit od všech pravidel a předpisů, které je nějak svazují. Až příliš často se tito lidé snaží najít svobodu v tom, že uhýbají před vnějšími vlivy a odvracejí se zády přávě k těm situacím a lidem, od nichž by se mohli naučit nejvíce. Správný přístup ke svobodě neznamená zbavit se všech omezení, ale využít těchto omezení a ovládnou je. Pětka je nositelem jemnosti, moudrosti, laskavosti, intuice, rozhledu, pohotovosti a štěstí. Má schopnost logického a racionálního myšlení a systematického jednání.
6 Šestka představuje tvořivost, harmonii a lásku, její vibrace však v sobě nese i prvek pokušení. Číslo šest náleží planetě Venuši, která je patronkou lásky a harmonie. Venuše je nejvyšší bohyní plodnosti a plození - smyslné stránky lidské povahy. Jsou jí připisovány ušlechtilé stránky smyslnosti: romantika, krása, vášeň, rozkoš, krásná umění, láska k hudbě, poezie a tanec. Venuše lidem svého znamení propůjčuje činorodou, umělecky zaměřenou, smyslnou a vášnivou povahu i krásnou, souměrnou, půvabné utvářenou a atraktivní postavu.
7 Číslo sedm je pod vládou planety Neptun, jeho vliv připomíná skutečný oceán, neboť vidíme povrchové vody, ale co se skrývá v jeho hlouby, to ví jen on sám. Neptun je planetou duchovních vášní. Symbolizuje vyšší duchovní život, fantazii, podvědomí a skon k mystice. Nejvýraznější vlastností lidí s životním číslem sedm je jejich léčitelské nadání v duchovní, emocionální i fyzické rovině. Mají v sobě nevyčerpatelnou zásobu soucitu a pochopení pro druhé, často kombinovanou s velkým účastenstvím a přirozenou moudrostí.
8 Číslo osm vibruje s planetou Saturn. Ten reprezentuje moudrost, učení pomocí zkušenosti, stabilitu, trpělivost, zodpovědnost, zároveň také opatrnost, sebekontrolu. Saturn, řecky zvaný Kronos, je vládce času, představuje vše, co v sobě nese nějaké omezení. Saturnská moudrost spočívá ve schopnosti zastavit se, zkoncentrovat a přehlédnout dosavadní cestu. Osmička je číslem rovnováhy a karmy, zákonu příčiny a následku. Představuje rovnováhu, kterou je třeba udržet mezi fyzickým světem dole a duchovním světem nahoře, dvěma světy, které se vzájemně ovlivňují.
9 Devítka se interpretuje jako moudrost a zodpovědnost, její vibrace představují závěr a ponaučení, jež jsou posledními v sérii poznatků. Lidé s životním číslem devět v sobě zahrnují i vlastnosti všech ostatních čísel. Mají možnost mobilizovat všechny zkušenosti, aby pomohli sobě i jiným porozumět životu. Nejdůležitější hodnoty jsou láska, pravda, přátelství. Mnohdy se stává, že si neuvědomují hloubku své moudrosti, účasti a porozumění, dokud se neobrátí k druhým a nenabídnou jim své přispění.
11 Životní číslo jedenáct by se dalo definovat jako citlivost, tvořivost, intuice. Dokáže chápat a oceňovat krásu ve všem, co uvidí a oč zavadí. Čím je citlivější, tím je zranitelnější a lidé ho mnohdy využívají. V životě dostane vícekrát bolestivě za vyučenou. Má potíže rozlišit skutečnost od toho, co si pouze namlouvá. Dává přílišný průchod své představivosti, tím pádem může snadno způsobit nedorozumění, protože si vždy představuje to nejhorší. Občas se stává příliš složitým a málokdo mu rozumí. Nemá vůdcovské schopnosti a ve stresových situacích nepracuje dobře.

Více ...
Vložil: cerven05 dne 25.4.2005| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 BLÍŽENCI - 1. část- Horoskopy

Jestliže se vám stává, že v přítomnosti osoby ve znamení Blíženců máte pocit, že vidíte dvojitě, nemusíte si hned vyměňovat brýle. Jen si připomeňte, že Blíženci jsou znamení dvojčat, a proto má tato proměnlivá osobnost dvě stránky. Chvíli je vidíte, chvíli ne. Byla to láska, kterou jste na okamžik zachytili v tom měnícím se výrazu? Nenávist? Extáze? Inteligence? Idealismus? Lítost? Radost? Proměny pod vlivem planety Merkur jsou stejně fascinující jako psychedelická světla na diskotéce. Je těžké říci, kde končí realita a začíná iluze. Smísí se - a potom se zase oddělí.

Chcete-li tuto všestrannou bytost najít, vyžaduje to trochu předvídavosti. Jeden den je tu a příští den někde jinde. Zcela nečekaně. Blíženec dokáže měnit šaty, zaměstnání, milence nebo domov stejně rychle, jako mění svá rozhodnutí, což je zatraceně rychle. Chcete-li se o tom přesvědčit, nevyjdete z pohybu. Mohli byste zkusit knihkupectví. Rád se probírá knihami, protože k zjištění obsahu mu stačí krátké prolistování. Tito lidé také mají ten ohavný zlozvyk přečíst nejdřív poslední stránku. Jestli znáte Blížence, který někdy přečetl knihu od začátku do konce, aniž by se v půlce začal nudit, pošlete ho do muzea jako kuriozitu. Blíženci v knihách rádi přeskakují a tento způsob uplatňují i v jiných oblastech než čtení.

Určitě najdete pár Blíženců v rozhlasových stanicích, firmách zaměřených na styk s veřejností, vydavatelstvích, telefonních službách, automobilových salónech nebo reklamních agenturách - najdou-li si chvilku času mezi jednotlivými schůzkami. Setkáte-li se s touto rtuťovitou osobností, pečlivě ji studujte, i když budete vyčerpáni jejím sledováním. První věc, které si všimnete, je nervózní energie, která praská ve vzduchu kolem ní. Čas od času bude Blíženec hovořit zvolna, ale většina z nich mluví rychle. A všichni rychle poslouchají.

Muž či žena, Blíženec nemá moc trpělivosti s konzervativci a staromilci nebo s lidmi, kteří se nemohou rozhodnout, jaký mají na určité otázky názor. Blíženci vědí, jaké je jejich stanovisko, aspoň pro tuto chvíli.

Pokud Blíženec nemá konfliktní ascendent, je zpravidla štíhlý, čilý a nadprůměrně vysoký. Mnozí mají drobné, ostré rysy, jako kdyby byli vyřezaní do kameje. Najdete některé s hnědýma očima, ale většina má nádherné, křišťálově průzračné oříškově hnědé, modré, zelené nebo šedé oči, které těkají z místa na místo. Tito lidé nikdy neulpí pohledem na jednom předmětu více než několik vteřin. Jejich pozorné, nepokojné oči jsou často nejvýraznějším poznávacím znamením. Pleť mají spíš bledou, přesto se však snadno opalují a podle toho je v létě poznáme. (V zimě mají často ošlehané tváře od jízdy na lyžích.)

Vyzařuje z nich dychtivost, okamžitě projevují přátelství a jsou typičtí rychlými, ale ladnými pohyby. Vlasy mohou být světlé nebo tmavé nebo oboje - jakoby melírované. Dvojčata, vzpomínáte? Nos je většinou dlouhý a rovný nebo drobný - v každém případě dobře formovaný. Muži často trpí pleší (zřejmě v důsledku té velké aktivity mozku) a obě pohlaví mají obvykle vysoká čela.

Většinou je chyba pokoušet se připoutat Blížence k jednomu místu nebo k jedné myšlence. Vždycky je chyba vyprovokovat je k souboji v důvtipu, protože se s neobyčejnou lehkostí dovedou ze všeho vymluvit. Myslí rychle vestoje i v každé jiné poloze, dovedou být ostře satiričtí a jsou chytřejší než téměř všichni ostatní. Některým působí škodolibé potěšení vyvést z konceptu pomalejší mozky svými bleskovými duševními procesy.

Více ...
Vložil: cerven05 dne 18.2.2005| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 2. část- Horoskopy

Červnový člověk se někdy vedle vás znenadání objeví jako pták, který zvědavě prozkoumá scénu a rychle zase odfrčí, ještě než stačíte pozdravit. Často se setkávám s přítelem na zákusek a kus řeči. Je mu něco mezi pětatřiceti a čtyřiceti, ale pořád vypadá jako univerzitní student, což je pro Blížence typické. Chvíli udržujeme příjemnou konverzaci, kdy jeden druhého přerušujeme a lehce přebíháme od jednoho tématu k druhému. Potom hledám v kabelce pudr nebo tužku, vzhlédnu - a můj přítel se mezitím jako by kouzlem rozplynul i s účtenkou. (Méně vyspělí jedinci využívají této hbitosti k tomu, že zmizí a účet vám nechají.) Když se takhle vypaří, vždycky se nervózně rozhlížím a najednou ho uvidím - jak telefonuje nebo na mě vesele mává od dveří, než zmizí do neznáma.

Tento Blíženec se nedávno zasnoubil s báječnou dívkou ve znamení Vodnáře (pokud vůbec někdo dokáže zvládnout nepolapitelného Blížence, je to Vodnář) a týden před svatbou by se každý vsadil, že se z toho nějak vyvlékne a do kostela nedorazí. Ale dorazil. Blíženci vás dokážou překvapit. Zvlášť když jsou zamilovaní.

Jedna z mých oblíbených Blíženců je žena a Merkur, která - typicky - vlastní firmu Belles Limited, což je telefonní informační služba v New Yorku. Asi proto, že je přilepená k telefonu čtyřiadvacet hodin denně, už neběhá tak lehce jako dřív, takže ji těžko můžete nazvat hbitou, protože má zřídka příležitost opustit místo v ústředně. Přesto působí dojmem, jako by létala, dokonce i když se nehýbe. Jako většina žen v Blížencích má neobyčejně hezký, zajímavý obličej, z jehož každého rysu vyzařuje inteligence, a ruce jí čile poletují ve vzduchu jako ptáci. Pomocí šarmu a důvtipu vyřeší každý problém během mrknutí svého jasně modrého oka. Pozorovala jsem ji, jak zákazníkovi sehnala hlídání pro děti a dvě morčata, sestavila seznam na nákup potravin, vypsala dvaatřicet šeků (jedna z jejích oblíbených činností), zatelefonovala broadwayskému producentovi na jeho jachtu v Karibském moři, poslala devět telegramů, složila prádlo celé rodiny, vypracovala týdenní schéma služeb pro své operátory, našla manželovu modrou kravatu, sepsala pro něj instrukce, kde může synovi koupit tropické rybičky, pořídila polaroidem čtyři snímky jejich psa, otevřela a přečetla si účty za minulý měsíc ( načež je nepřítomně odhodila do koše ), pomohla filmové společnosti najít herečku, která ovládá šest jazyků, a vzbudila telefonem dvanáct klientů - to vše v rozmezí jedné hodiny, přičemž neopustila svou otáčecí židli. Zkuste to překonat.

Tajemství spočívá v dualitě Blíženců. Mohou dělat dvě věci najednou s menším úsilím, než potřebuje většina z nás na jednu. Ženy Blíženci často současně žehlí, krmí dítě a telefonují. Někteří lidé přísahají, že všichni Blíženci se narodili s telefonním sluchátkem v každé ruce.

Jakákoliv rutina v nich vyvolává pocit, že jsou jako ptáci v kleci s ustřiženými křídly. Zuřivě nenávidí stereotypní a monotónní činnost. Zpravidla nejsou zrovna dochvilní (nemají-li ascendent v Panně, v kterémžto případě se z nich stane lidský budík). Typický Blíženec však vždy chodí pozdě. Ne proto, že zapomene čas schůzky, ale protože ho po cestě něco zaujme a rozptýlí. Jeho neklidná povaha vyžaduje neustálé vzrušení a změnu, jinak je sklíčený a nevrlý.

Více ...
Vložil: cerven05 dne 18.2.2005| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 4. část- Horoskopy

Když narazíte na výmluvného obchodníka s ojetými auty narozeného v červnu, který vám řekne, že ta modrá fordka měla pouze jednoho předešlého majitele - seschlou babičku, která s ní jezdila jen každou sobotu do kostela - uděláte dobře, když se zeptáte na jméno toho kostela a zjistíte si jméno oné babičky (pokud ovšem není také Blíženec). Ale vážně. Pokud nemají v horoskopu výrazně poškozené planety, je většina Blíženců čestná - a někteří až moc. Zdá se, že jdou z extrému do extrému. Přesto všichni - od zloděje přes podvodníka k váženému občanovi - neodolají pokušení občas přibarvit nějakou příhodu. Samozřejmě to není lhaní. Pouze představivost.

Jako propagační nebo reklamní pracovníci jsou Blíženci absolutní jedničky. Nikdo se jim nevyrovná, dokonce ani Beran. I když mohou tuto činnost provádět naprosto poctivě a otevřeně, málo lidí má dostatek sil, aby vydrželi kombinaci Blížencova kouzla osobnosti a pronikavého intelektu, což samo o sobě je vůči nim nefér. Když se pustí do užitečného úkolu - prodat něco, co lidstvo silně potřebuje a chce, usmějí se na ně andělé a my můžeme děkovat lidem zrozeným v tomto znamení za mnoho úžasných a trvalých výdobytků, které jsou pro nás všechny přínosem. Srdcem je každý Blíženec prodavač.

Blíženci potřebují k osvěžení svých pracovitých mozků dvakrát víc spánku než ostatní. Naneštěstí ho málokdy mají dost, protože jsou velmi náchylní k nespavosti. Nicméně by se měli snažit odpočívat, odpočívat a zase odpočívat, aby si zahojili vypjaté nervy a obnovili přetížené mozkové buňky, protože jim neustále hrozí nervové vyčerpání. Doušky svěžího, nezamořeného vzduchu a kádě slunečního svitu jsou také nezbytné, chtějí-li uniknout pobytu v nemocnici. Nedostatek těchto ozdravujících prostředků spolu s potlačením aktivity mohou Blížencům způsobit úrazy a infekce postihující ramena, ruce a prsty. Mohou mít slabé plíce a zažívací ústrojí. Těm, kteří zanedbávají své zdraví, hrozí problémy s nohama, zády, vyměšováním, dále artritida, revmatismus a migrény. Zvláštní je, že se mohou nervově zhroutit spíš z nudy a nuceného pobytu doma než z přehnané aktivity.

V hloubi své zvídavé, netrpělivé povahy hledají Blíženci ideál a jejich hlavní problém je rozpoznat, co to je. Může to být cokoliv, protože jejich fantazie nemá hranice. Peníze, sláva, moc, láska a kariéra jim nikdy nestačí. Merkur táhne Blížence výš a výš a dál a dál - se svůdným příslibem něčeho opět o ždibec lepšího. Tráva vždy vypadá zelenější na druhé straně cesty. Obloha je modřejší za dalším oceánem. Hvězdy svítí jasněji na nějakém jiném místě. Co vlastně hledají? Třeba nějaký ukrytý, dosud neobjevený kontinent v sobě samých. Blíženci jsou duševní hledači.

Oči mají bystré a nadání četná. Mají výborný smysl pro humor, takt, pohotovost, diplomacii, ale chybí jim vytrvalost a trpělivost. Příliš rychle vyměňují staré dobré věci za nové a nevyzkoušené a potom toho litují. Přes množství lidí kolem sebe sdílejí své nejhlubší city jen s jediným trvalým společníkem - jejich dvojčetem, svým druhým já. Jejich pravým domovem je vzduch. Země je jim cizí.

Dovedou vylákat ptáka z hnízda a dát mu zazpívat pět nových písniček. Ale jejich neklidná duše může snadno přehlédnout ptáčka štěstí, který smutně čeká rok za rokem na jejich vlastním dvorku. Tito lidé rádi nosí jasně žlutou, zelenou, modrou, stříbrnou a šedou a jejich nálady odráží třpytivý akvamarín. Jejich lehký dotek připomíná jemnou vůni konvalinek a vydechují svěží příslib nejzelenějšího kapradí v nejhlubší části lesa. Avšak Merkurův chladný kov rozpolcuje Blížence dvojími touhami, dokud se nezastaví a nepočkají – a nenaslouchají - tlukotu vlastního srdce.

Více ...
Vložil: cerven05 dne 18.2.2005| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 Muž Blíženec - I- Horoskopy

"Mohla bych vám vypravovat, co dobrodružného jsem ,zažila ale jenom od dnešního rána. "
" Vím jen, kdo jsem byla, když jsem dnes ráno vstávala, ale od té doby jsem se už jistě několikrát proměnila. "Být zamilovaná přináší příjemný pocit tepla a bezpečí. To blažené vědomí, že někoho máte - že už nejste sama. Všechny předchozí pochybnosti se vypaří. Pokud ovšem nejste zamilovaná do muže ve znamení Blíženců, což vezme onomu pocitu "tepla a bezpečí" poněkud půvab.Muži Blíženci se nejlépe přizpůsobíte, když ho v pondělí pošlete pro chleba a nečekáte ho dřív než ve čtvrtek. Nikdy ho nevyhlížejte a nikdy se mu nevěšte na paty, když chce odejít.Pokud jste se dostatečně vytrénovala a smířila se s jeho neklidnou, nepředvídatelnou povahou, máte šanci, že váš vztah vydrží. Ale nesmíte trvat na "blaženém vědomí, že někoho máte". Zřejmě si nebudete nikdy jista, kdy budete tohoto muže mít, a to patrně vyvolá opět pochybnosti, které se měly s láskou vypařit. Je pravda, že když milujete Blížence, nebudete sama. To určitě ne. Budou s vámi nejméně dva lidí - a oba budou on. Víte přece, že se narodil ve znamení dvojčat. V jeho případě nejde nikdy o jednovaječná dvojčata. Duální povaha Blíženců se skládá ze dvou zcela odlišných osobností. Váš partner může být dokonce jedním z těch mužů, kteří jsou trojčata nebo čtyřčata, a to už máte doma pěknou společnost, i když jste s ním sama. Typický Blíženec je oblíbencem každé hostitelky. Má rád lidi. Čím víc, tím lépe. Těžko najdete Blížence, který by neovládal roztomilou konverzaci. Má vynikající vkus, hýří vtipnými poznámkami a jeho komplimenty jsou mistrovskými díly hřejivé upřímnosti. Také má obvykle vybrané způsoby a jeho společenská obratnost a pohotovost drží zábavu v pohybu.Znáte ty lovy kuriozit, kdy se utvoří dvojice mající za úkol obstarat seznam podivných věcí, jako třeba vlas z hlavy slavné filmové hvězdy a kus pijáku ze stolu policejního náčelníka, a ta dvojice, která přinese nejvíc položek ze seznamu, dostane odměnu? Tak to je Blížencova oblíbená zábava, protože přitom má největší možnost být ve styku s různými lidmi a přemísťovat se z místa na místo - a on hledá oboje.Potkáte-li ho poprvé na některé ze společenských událostí, kde předvádí své fascinující proměny osobnosti, jste ztracená. Budete přesvědčena, že je to nejzajímavější, nejinteligentnější a nejvíc vzrušující muž, jakého jste kdy potkala. Nikdo nemůže této analýze odporovat. Zřejmě je. Není divu, že na vás tak zapůsobil. Ale než mu dovolíte, aby změnil vaše příjmení, přesvědčte se, že dokážete čelit nejisté budoucnosti s mužem, jehož vrtochy se mění podle větru a jehož životní cíle se mohou drasticky změnit ještě před koncem líbánek. Blíženec Walt Whitman jednou napsal tyto verše: "Odporuji si?... Obsahuji v sobě zástupy lidí." Ať si to uvědomoval nebo ne, vystihl tím Blížencovu povahu.Jeden den vás váš partner navštíví s opičkou na rameni a navrhne návštěvu blešího cirkusu. Přinese vám květiny, parfém, gramofonovou desku nebo pár knih, z nichž jednu možná dokonce napsal sám. Hodiny budou ubíhat jako splašené, zatímco vy se budete vyhřívat na slunci jeho veselé a spokojené nálady, budete se smát jeho chytrým vtipům a tát pod jeho galantním šarmem. Řekne "miluji tě" na sto různých způsobů, jak to nikdo jiný na světě nedovede.Příští den vám zavolá a z nevysvětlitelných důvodů zruší schůzku, takže se vám v hlavě bude honit všechno možné. Žertoval jenom, když říkal, že vás miluje? Má jinou? Má nějaké problémy? Vaše obavy mohou být oprávněné, ale taky ne. Za týden se zase objeví plný sarkastických poznámek, náladový a podrážděný. Bude netrpělivý, kritický a urážlivý. Bude kritizovat vaše boty, rtěnku nebo váš literární vkus a bude vážně pochybovat o tom, že vy dva můžete být spolu šťastní. Anebo bude zasmušilý a odtažitý a jeho mysl bude bloudit někde v dálavách. Nemá cenu se ptát proč, protože stejně nedostanete žádnou rozumnou odpověď.Podaří-li se vám přežít tuto zkušenost, za pár dní budete se svým vyvoleným v galerii, divadle, muzeu, knihovně nebo opeře a budete úplně hypnotizovaná jeho znalostmi a šíří zájmů. Bude neobyčejně něžný, plný křehkých motýlích snů a nadějí do budoucnosti. Potom vás požádá o ruku. Tak, zčistajasna. Rychle jako blesk. Zapomenete na předešlé hromy a bouřkové mraky a déšť, řeknete "ano", než si to rozmyslí, a máte to - jste zasnoubená se záhadou.Ano, řekla jsem záhada. Očekáváte-li něco jiného - třeba muže, který je vyrovnaný a trpělivý, který si s vámi hraje na šťastný manželský pár, zatímco život a láska plují hladce jako gondola v romantických Benátkách jedete s Blížencem na kolotoči. V kruzích. Rychle z něho vystupte a nenechte se zlákat tou veselou, bezstarostnou hudbou do scény namalované neustále se měnícími barvami, s odstíny jednotvárné šedi střídající se ze sluneční žlutí a lahodnou modří. Jste-li nevyléčitelná romantička hledající dokonalou harmonii, hrozí vám nemalé nebezpečí.Nehledě na to, co říká zbytek Blížencova horoskopu, je-li při jeho narození Slunce v Blížencích, zítra bude jiný, než je dnes, a včerejšek si nebude pamatovat. Tak či onak se změní. Samozřejmě mohou být tyto změny vždy k lepšímu a bude neustále mířit výš. Ale prvek změny tu zůstává. Jste-li hazardní hráčka, můžete mít z pekla štěstí a dosáhnout s ním úžasné duševní i citové souhry, kterou budete oslavovat na vaší zlaté svatbě. Ale všichni dobří hráči jsou si vědomi rizika, než uzavřou sázku. Vy byste je měla znát také.

Více ...
Vložil: cerven05 dne 18.2.2005| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 Děti narozené ve slunečním znamení Blíženců- Horoskopy

Děti narozené ve slunečním znamení BLÍŽENCŮ

Hbité, pohyblivé, zvědavé, upovídané, neposedné, vtipné, rychlého myšlení, neklidné, proměnlivé, bystré a naprosto nepředvídatelné, to jsou děti narozené ve znamení Blíženců nebo děti se zesíleným potenciálem tohoto znamení.

 Jaké jsou?
- zajímají se o spoustu věcí, prakticky není oblast, o které by alespoň částečně neměly nějaké znalosti nebo informace
- jsou to znalci rychlých řešení, okamžitě pružně zareagují na vzniklou situaci, kde neznají řešení, tak si je vymyslí
- mají dar výmluvnosti
- jsou mistři nápodoby – jsou to herci, disponují neuvěřitelnou a dokonalou mimikou
- zvídavé, pátrající, tvořivé, nápadité, zkoumající
- rychlé – rychle se pohybují, myslí, mluví
- potřebují stále nové a silnější podněty
- potřebují rozmanitost, změnu a pohyb, aby se nenudily
- jsou neposedné
- milují telefony
- neustále mění plány

Co je ohrožuje?
- vnitřní neklid
- rychlost
- snížená schopnost soustředění
- rutina
- nedostatek aktivit

Jak na ně?
- trpělivě s velkou dávkou klidu a porozumění
- zapojte je do dramatického, hudebního nebo řečnického kroužku
- navštěvujte se zájmem všechny jejich přehlídky – recitační soutěže, hudební vystoupení, vernisáže spojené s ukázkou literární tvorby
- zásobujte je dostatečným množstvím duševní potravy – kvalitní knihy, časopisy, vzdělávací programy
- kupte jim deník a značkové psací péro, aby si mohly psát své příběhy
- záhy by měly vlastnit počítač, aby mohly získávat potřebné informace a komunikovat se světem - jsou to informátoři
- k nezbytným přesunům by měly mít vždy vhodný dopravní prostředek – trojkolku, koloběžku, kolečkové brusle, kolo a v pozdějším věku…
- hrajte s nimi intelektuální hry – čím složitější hádanka, tím jsou více ve svém živlu
- mají bujnou fantazii, kterou přenášejí do reálného života a někdy se snaží svým představám věřit, okolí to může vnímat, že si vymýšlí. V tomto je nutné postupovat citlivě a obezřetně, netrestat dítě, ale přivézt ho na myšlenku, že fantazie patří do knížek, aby se pokusilo nějaký příběh napsat. Naučit ho vnímat a říkat pravdu, rozlišovat věci reálné od představy, snů a vizí.

Jaké jsou ve škole?
- nadšené
- nemají problém se naučit číst, zpravidla již umí číst před vstupem do školy
- milují recitaci a rády se předvádějí
- většinou používají stejně zdatně levou i pravou ruku
- jsou žhavé po nových informacích, poznatcích
- upřednostňují výklad učiva jasný, srozumitelný a především rychlý
- mají problém s pozorností a s delším soustředěním
- inklinují k abstraktnímu způsobu myšlení, zajímají se o matematiku
- milují jazyk a jsou talentované na cizí řeči
- z nečinnosti a nudy si mohou kousat nehty
- mají tendenci přibarvovat pravdu, přehánět, takže někdy to může působit že lžou
- problém mohou mít s dochvilností, nebude překvapením, že převážná část poznámek se bude týkat pozdních příchodů nebo rušení při výuce
- nechají se rychle rozptýlit

Jaký způsob zvolit, aby se škola pro ně stala výzvou?
- potřebují povzbuzovat, aby vydržely u jednotlivých činností, mají tendenci přeskakovat a věci nedokončovat - cvičit trpělivost
- potřebují se naučit soustředit se na jeden problém a dávat ho do souvislostí, více věci promýšlet do důsledků – komplexní řešení se zaměřením na detail
- je zapotřebí je učit naslouchat druhým
- uspokojit jejich hlad po informacích a potřebu rozšiřovat si obzory
- důležité bude sjednotit jejich roztříštěnost a mnohočetnost zájmů, aby se nepřeplnily vším, ovšem pouze a jen povrchně
- vytvořit jim prostor volného výběru z několika aktivit, po vybrání potom posilovat stabilitu a výdrž
- dát jim prostor k veřejnému publikování osobních nápadů, námětů, k literárnímu vyjádření
- velmi účinnou formou seberealizace pro školáka je vedení si osobního deníku a potom účast v redakční radě školního časopisu
- „prostor nudy“ využít ke studiu cizích jazyků, klidně zvládnou studovat i dva rozdílné jazyky najednou
při přípravě do školy nepotřebují klid, rády se věnuje více činnostem najednou, tak pokud školní výsledky jsou O.K., tak proč ne. Preferovat budou skupinovou přípravu na výuku.
Více ...
Vložil: cerven05 dne 18.2.2005| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 Blíženec -žena -2. část- Horoskopy

Dovede dokonale hrát nevázanou, společenskou dívku, která připraví muže o rozum i šekovou knížku. Ale zrovna tak se dovede proměnit ve střízlivou a zbožňující hospodyňku, z níž se rázem převtělí do vážné intelektuálky, která studuje významné filozofy a s přehledem diskutuje o politice nebo poezii, a potom se z ní náhle stane ustrašený, uplakaný uzlíček nervů. Vžádném případě není fádní nebo monotónní.
Pokud si myslíte, že to je přehnané, vzpomeňte si na Marilyn Monroeovou. Každý muž, který ji znal, od Carla Sandburga po jejího kadeřníka, ji viděl jako úplně jiného člověka než ostatní muži, kteří si také mysleli, že ji znají. Porovnejte fotografii zobrazující ji jako svůdnou bohyni lásky s obrázkem, na kterém má kostěné brýle, šátek uvázaný na babku a žádný makeup a soustředí se na přednášku o ruských autorech. Potom přidejte třetí fotku, kde má na sobě kostkovanou zástěru a učí se péct sýrový nákyp pro manžela, jehož sportovní talent a vřelé lidské vlastnosti obdivovala, a čtvrtou, kde klidně kráčí po boku dalšího manžela, jehož intelektuálních schopností a literárního nadání si hluboce vážila. Další dvě fotografie. Jedna ji zachycuje uplakanou a plnou nenaplněné touhy, když přišla o své třetí dítě, na druhé je rozesmátá v bikinách na Riviéře ve společnosti pohledného francouzského filmového herce. To nejsou naaranžované obrázky. Byla vyfotografována, aniž se dívala, natož hledala publicitu. Je to perfektní příklad, kdy oko objektivu odhaluje všechny ženy obsažené v jedné bytosti, která úspěšně skrývala svoji mnohostrannou povahu za image, kterou si zvolila.Vaše dívka pod vlivem Merkura touží být "opravdu zamilovaná", ale to jí stále uniká. Rovněž touží po mateřství, ale to jí také často uniká. V každém muži, kterého pozná, objeví jiný druh dokonalosti ve svém neustálém pátrání po tom jednom, který má všechny kvality, jež potřebuje ke svému štěstí.Najdete v ní báječnou kamarádku. Do všeho půjde s vámi, od potápění přes automobilové závody k jízdě na kole nebo badminton. Má zájem o všechny venkovní sporty, a přesto dokáže vypadat něžně a žensky jako labutěnka, ale s myslí jako bič. Mentalita vaší partnerky se jasně projeví v okamžiku, kdy její mysl zaujme nové téma. Zřetelně rozpozná veškeré nedostatky vašich tvůrčích myšlenek a patrně přidá pár vlastních zlepšovacích návrhů. Dokud od ní nebudete požadovat důslednost, bude naprosto fascinující.Je spravedlivé vás varovat, že tato dívka dokáže upřímně věřit, že vás miluje, a přesto ji budou přitahovat i jiní muži. Není-li stále s vámi, dokáže na vás zapomenout rychleji než žena narozená v kterémkoliv z ostatních znamení. Má v povaze přijímat změny, dokonce je vyhledává. Pokud se nenaučí kontrolovat potřebu neustálé činnosti a nebude v sobě pěstovat trpělivost a stabilitu, pěkně si zkomplikuje život - a váš také. Naštěstí pro muže, kteří je milují, se většina žen Blíženců usadí a dosáhne hlubšího pochopení vlastní povahy dřív, než je příliš pozdě.Pokud přijala vaši nabídku k sňatku, můžete litovat všechny muže, kteří jsou odsouzeni k monogamnímu životu s jedinou ženou. Až se oženíte se svou dívkou, budete mít několik manželek.Manželka číslo jedna se přizpůsobí všemu, co od ní budete požadovat. Budete-li žádat věrnost, zvládne to také za předpokladu, že jste natolik zajímavý, že jste získal její opravdovou lásku. Znovu vás upozorňuji na ono nezbytné duševní, spirituální a fyzické sladění, přičemž tělesná část se přidá poslední, jako paprika, když jsou ostatní ingredience už dobře smíchané. Tato žena nebude nikdy trucovat, když přijmete nové zaměstnání mimo domovské město. S pomocí své geniality, vkusu a smyslu pro barvy zkrášlí váš nový domov k nepoznání. Kromě toho miluje dobrodružství a nebude vám vyčítat, že dáváte v šanc zabezpečenou budoucnost. Vzrušení z nových horizontů ji zajímá víc. Překvapivě může mít buňky pro obchod a bude podporovat všechny vaše originální nápady. Můžete se na ni spolehnout, že bude-li třeba další příjem, půjde do práce a bude utrácet rozumně. I když může působit dojmem nestálosti, není tak nezodpovědná, jak se zdá. Za její vtipnou konverzací se skrývá bystrá myslitelka.Manželka číslo dvě bude náladová. Nakonec se to dalo čekat. Bude mít okamžiky, kdy bude střídavě cynická a uštěpačná. Také vás bude provokovat. Ale muž potřebuje jistou duševní stimulaci, ne? Nedejte se a přemozte ji rozumovými argumenty. (Právě to si tajně přeje.) Tato žena se nedá životem snadno šokovat ani netrpí předsudky. Může se rozhodnout zúčastnit se protestní demonstrace a vrátí se domů až o půlnoci.

Více ...
Vložil: cerven05 dne 18.2.2005| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 Dítě - Blíženec - dle astroložky Vojáčkové- Horoskopy

Blíženci jsou proměnlivé znamení zvěrokruhu a jejich vlastnostmi jsou rozmanitost, zvědavost, vtip a proměnlivost.

Děti, které mají v horoskopu planety v Blížencích, se budou určitě zajímat o spoustu různých věcí. Jakmile jejich pozornost zaujme něco nového, touží to prozkoumat. Blíženci potřebují rozmanitost a mají schopnost vidět otázky a myšlenky z mnoha stran.

V dětství mívají Blíženci často smysl pro rozpustilá darebáctví. Přestože se malé dítě s blíženeckými vlastnostmi může dostat do napjaté situace, obvykle se dokáže z potíží vymluvit, anebo najít rychlé řešení, jak se z maléru dostat. Zdá se, že rozum se aktivizuje od samého počátku.

Často je tu láska k mluvení - někdy k velkému trápení rodičů. Rodiče Blíženců by měli být ve střehu, protože tyto děti pochytí každé slovo a rády je kdekoliv opakují. Blíženci jsou jako opice - mají silné mimické schopnosti.

Blíženecké vlastnosti se v dětství projevují časnou touhou po podnětech a pohybu. Toto dítě bude po celý den potřebovat ve svém prostředí rozmanitost, aby se vyhnulo nudě. Často bude naříkat jednoduše proto, že chce někam jít. Procházka po dvorku anebo jízda autem mohou být právě tím, co ho uklidní.

Jak dítě poroste, jeho oblíbenou zábavou budou příběhy. Skoro vždycky je tu láska ke knihám a okouzlení jazykem. Nezbytné budou hračky, schopné dítě někam dovézt - pro batolata koloběžka, pro starší děti tříkolka a kolo.

Blíženci se učí s radostí a nadšeně, projevují hlad po vědění. Látka však musí být podaná stručně a dostatečně rychle. Protože se Blíženec snadno rozptyluje, ideální bude široká škála předmětů. Mají často sklon k abstraktnímu způsobu myšlení, jako třeba k matematice.

Blíženecké děti byste měli povzbuzovat, aby své nápady vyjádřily psaním. Oblíbenými formami jsou básničky a krátké povídky. Pro školáky a dospívající děti je většinou nezbytný deník.

Blíženci mají také neposedné ruce a potřebují spoustu činnosti, aby je zaměstnali. Maličké dítě může mít rádo různé kostky, pestrobarevné klávesnice hudebních nástrojů nebo jednoduché hádanky. Jak dítě zraje, nabídněte mu složitější hádanky, barvy, pera a pastelky a nějakou hračku s tlačítky. Oblíbené jsou dětské telefony. Později budou lákavé stavebnice nebo Lego. Dobrým nápadem, jak povzbudit mysl a zaměstnat čilé ruce, je také stavba modelů. Může chtít hrát na nějaký hudební nástroj, na kytaru, harfu, klavír, nebo dechové nástroje. Podporujte tyto touhy!

Blíženec se potřebuje naučit soustředit a rozšířit si obzor. Je třeba zdůrazňovat radost z rozmanitosti a současně nezbytnost ucelení pojmů. Dítěti velmi pomůže, když se naučí soustředit myšlenky a problémy promýšlet. Vtip a bystrost Blíženců jsou zvláštní dary, ale je tu velmi častý nedostatek taktu při mluvení. Učte Blížence naslouchat!

Více ...
Vložil: cerven05 dne 18.2.2005| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 Dítě rak a matka... a otec...- Horoskopy

Rak 22.6. - 22.7.

"Zaměstnání Raka může zúročit jejich smysl pro realitu, technické nadání ale především mnohdy jedinečné učitelské vlohy." Potud učebnice astrologie. Tito lidé prý dětem rozumějí, jsou vůči nim přiměřeně nároční, jsou i nenároční a šetrní. Spíše nadhodnocují, než by si na někoho zasedli. Dítě Rak potřebuje hodně zájmu a lásky, samo se nezabaví. Co do něj investujeme v dětství, akumuluje a vydává v dospělosti.

 

DÍTĚ RAK A MATKA

Beran: Po dobrém, jen po dobrém, povzbuzovat a velkoryse přehlížet, když se něco nepovede, toť vodítko pro tuto konstelaci.

Býk: Flegmatické rysy povahy obou zde nemusejí dělat dobrotu. Na mamince je, aby dítě podněcovala k aktivitě. Rak se dá. Jen se to s ním musí umět.

Blíženci: Pozor, aby se matka díky své spontánnosti neprojevovala příliš infantilně. Její "mrňous s velkou duší" je prý vůči ženským Blížencům dosti kritický.

Rak: Přes nadějné předpoklady to i zde může poněkud skřípat. Urážet se a trucovat není řešení.

Lev: Lev by v zásadě vše zvládl sám. Měl by tedy rozvíjet samostatnost svého Raka a příliš mu neumetat cestu. Blaze se jim pak povede.

Panna: Nadějné, byť pochval a projevů citu a lásky zde není nikdy dost. Rakovi se dá občas i zalichotit. Využívejte to.

Váhy: To co v předchozím případě, jen ještě vyhraněněji. Váhy s polichocením a oceněním leckdy váhají a to je škoda.

Štír: Kdo umí, umí, kdo neumí.... měl by se dívat, jak matka Štír intuitivně vystihne, co na jejího potomka platí. Vše zvládne po dobrém a s úsměvem. Sama rozhoduje, ale dítě si myslí, že je po jeho.

Střelec: "Při zemi, maminko při zemi..." chce se zvolat nad nebetyčnými plány, jež má junior splnit. Platí ovšem méně je více a není třeba potomka uštvat a naštvat.

Kozoroh: Špetka spontaneity navíc by neškodila. Odstup, který maminka někdy projevuje, ruší.

Vodnář: Vodnářská racionalita může Raka popuzovat. Maminka báječně zvládne asertivitu, tak proč by nemohla své působení doplnit alespoň špetkou manipulace.

Ryby: Dobrá dvojice. Vycházejí spolu bez nesnází. Zlé jazyky sice matku nabádají, aby více podněcovala u dítěte smysl pro pořádek a kázeň. Ona ví své. Mlčí a vše nechá tak, jak je.

DÍTĚ RAK A OTEC

Beran: Tento táta je na malého Raka příliš "hr, hr". Radíme: Pomaleji, uměřeněji, klidněji.

Býk: Harmonická dvojice, kde táta je mimořádnou měrou schopen vcítění se. Pro nás ostatní přímo vzorový příklad toho, jak je tato schopnost důležitá.

Blíženci: Tihle otcové mívají na malé Raky nadměrné nároky. Stačí snížit požadavky na polovinu a vše se změní. Řečeno po ostravsky: "Plan se podvesť něda, musí se překročiť!"

Rak: Čím více spolu budou mluvit, tím lépe. Nemusí si rozumět na první poslech či pokus. O to víc ať se snaží o domluvu.

Lev: Táta Lev je ochránce, leč také velitel. Radíme: Pohov, méně velet.

Panna: Dobrá konstelace bez nadměrných nároků.

Váhy: Pozor na hádky. Ty nikam nevedou. Dětskému negativismu je lépe předcházet. Ne nad ním váhat.

Štír: Rozumí si, mají se rádi. Pro Raka je v tomto případě Štír vzorem. To se to pak vychovává!

Střelec: S křikem se zde příliš mnoho nepořídí. Ideální prý je klidná důslednost. V dětství a mládí bývá Rak odlišnější, později údajně chování Štíra přímo kopíruje.

Kozoroh: Nároky a požadovaná přísná kázeň jsou docela dobrá věc. Jen pozor Kozoroh bývá až příliš náročný, a to Rak nepřijme.

Vodnář: Všechno je jinak, vše je naopak. Starší je prý modernější, mladší konzervativnější. Rozporů mají dost. Přenést se přes ně lze jen zvýšenou mírou tolerance.

Ryby: Ryby, raky, ryby, raky... to se docela dobře rýmuje. Stejně tak si oba rozumí.

Více ...
Vložil: cerven05 dne 18.2.2005| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 Dítě - rak - 3. část- Horoskopy

Ty, které jsou nervózní a zádumčivé, si zase mohou vysloužit přezdívku "hubeňour". Nejlépe je se u Raků přezdívkám vyhnout. Neměli by se nikdy škádlit.Většina mladých Raků se těší na placenou práci a často hledají ve své čtvrti různé pomocné práce. Vaše dítě začne brzy sekat trávu, hrabat listí a hlídat děti. Bude vracet prázdné láhve, věšet prádlo, pomáhat popelářům, prodávat limonádu u silnice a cokoliv jiného, co mu vynese pár drobných. Většinu z těchto vydělaných peněz ušetří. Brzy ušetříte i vy - na jeho kapesném. Zřejmě si bude schopno vydělávat podstatně dřív než jiné děti a bude na to hrdé. Rozhodně nebude příliš zatěžovat vaši peněženku. Tyto děti si často vydělají i na vysokoškolská studia. Chlapci jsou zdravě zvídaví ohledně dění v obchodním světě. Dívky budou ve finančních záležitostech také zdatné, ale kromě toho stráví hodně času hraním s panenkami a pečením cukroví, protože se připravují na budoucí poslání matky.Dítě Rak vás bude bavit svými vtipy a nakažlivým smíchem. Dokáže dělat legrační grimasy a skoro všechno se mu zdá humorné. Pokud to bude možné, přidělte mu malý kousek půdy, kde si bude moci pěstovat rostliny. Bude ustaraně, když někdo z příbuzných onemocní, když nastanou v rodině finanční potíže nebo když budou mít sousedě nebo přátelé problémy. Tyto děti mají v oblibě knihy o hrdinech, kteří podstoupili hodně útrap, aby mohli vykonat velké skutky, a budou zvlášť ohleduplné ke zvířatům. Pokud se však krutě zachází s nimi, mohou tuto krutost dál přenášet nebo spíš odrážet na menší jedince, než jsou oni. Někdy také mohou být dost protivné, ale takové nálady zřídka trvají déle než několik hodin a potom je vystřídá jejich roztomile potrhlý smích.Když večer zhasnete v jejich ložnici, zřejmě budete jako jiní rodiče přemýšlet o dni, kdy ta hlavička, která pořád vykukuje zpod deky a chce ještě napít, bude chybět. Až ten legrační Rak s obrovskou fantazií odkráčí jinam a založí si vlastní rodinu, dům ztichne a nebude se v něm ozývat jeho smích ani pláč. Zapomene? Jestliže se narodil koncernčervna nebo včervenci, tak ne. Léta budou utíkat a on se možná bude plavit po vzdálených mořích, ale můžete klidně nechat jeho pokladničku na prádelníku nebo dceřinu hadrovou panenku na okně. Vaše dítě se mnohokrát vrátí domů - aby se zde setkalo se vzpomínkami a vrátilo se do minulosti. Nehledě na to, j aká vzdálenost ho od ní dělí, aťžije kdekoliv, cestu domů vždy najde. Měj te pro ně připravenou mísu s cukrovím.

Více ...
Vložil: cerven05 dne 18.2.2005| Bez komentářů | Přidej komentář | Poslat mailem
 Články 110 z 21 [Dalších 11 >>] 
Technická podpora: na této adrese. (C) 1999-2011 Rodina Online, všechna práva vyhrazena.